Hotline bán hàng: 094.787.6622
Kỹ thuật: 098 933 6068

Chính sách bảo mật

Chính sách riêng tư

Sự bảo mật thông tin của bạn là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao thời gian bạn dành cho trang web của chúng tôi, và sẽ thực hiện các phương pháp thích hợp để bảo vệ thông tin được cung cấp và thu thập từ bạn qua việc truy cập các chức năng, tiện ích, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

Khi công việc kinh doanh của chúng tôi thay đổi và phát triển, chính sách này cũng thay đổi và phát triển. Vui lòng kiểm tra định kỳ về các thông tin bổ sung và thay đổi.

 


 

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi chỉ yêu cầu và sử dụng thông tin tuyệt đối cần thiết để đáp lại các yêu cầu của bạn về thông tin sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, mang lại hiệu quả và sự trải nghiệm tốt nhất có thể trên trang web chúng tôi, ngoài ra chúng tôi còn có thể thông báo cho bạn biết những dịch vụ mà chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ quan tâm.

Chúng tôi thu thập thông tin khi bạn gửi thông tin liên hệ, đăng ký, đăng nhập và sử dụng các trang và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin của bạn từ các công ty khác.

Trang của chúng tôi sử dụng địa chỉ IP của bạn (một địa chỉ IP nhận dạng loại trình duyệt bạn đang sử dụng ví dụ như Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome.. bằng cách chỉ định một số duy nhất) về quản lý hệ thống chung để phục vụ bạn tốt hơn bằng cách chẩn đoán các vấn đề với máy chủ của chúng tôi.

 


 

Cookie & Các Công Nghệ Tương Đương

Hầu hết các trang web chúng tôi sẽ gửi "cookie", là một tập tin văn bản nhỏ, đến máy tính của bạn. Điều này cho phép chúng tôi nhận biết máy tính của bạn trong lần truy cập tiếp theo, lưu trữ lựa chọn ưu tiên và cài đặt của bạn, trợ giúp đăng nhập, cung cấp quảng cáo mục tiêu và phân tích hoạt động của trang.

Nếu bạn không muốn nhận cookie, vui lòng tham khảo tập tin ""Trợ giúp"" của Trình duyệt Internet của bạn để tìm hiểu cách chặn toàn bộ cookie hoặc nhận cảnh báo trước khi lưu trữ cookie. Để tìm hiểu thêm về cookie, chúng tôi khuyến khích bạn truy cập www.cookiecentral.com.

 

 

Bảo vệ an toàn thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi

Sơn Hà sẽ bảo mật thông tin thu thập được. Chúng tôi duy trì các quy định nội bộ bằng cách giới hạn nhân viên truy cập và sử dụng các thông tin này, nhằm bảo vệ an ninh và bảo mật các thông tin này.

Chúng tôi sẽ không tiết lộ, bán, kinh doanh, hay cho thuê Thông tin Cá nhân mà không có sự chấp thuận trước từ bạn, trừ khi cần thiết để cung cấp đến bạn một dịch vụ Kagaroo được yêu cầu.

Trong một số trường hợp hiếm có, chúng tôi có thể bị ép buộc bởi luật phải tiết lộ Thông tin Cá nhân, như khi đề cập đến việc kiện tụng hay quy trình pháp luật khác. Trong trường hợp tiết lộ là bắt buộc, chúng tôi sẽ sử dụng sự nỗ lực thương mại hợp lý để cố gắng đảm bảo xử lý bí mật Thông tin Cá nhân bị tiết lộ, bao gồm cả ngăn chặn sử dụng thông tin cho mục đích thương mại. 


 

Quyền của bạn

Sau khi bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân của bạn, bạn sẽ có quyền truy cập hợp lý vào thông tin đó để có thể thay đổi hoặc xóa thông tin bằng chức năng đang hiện hữu trên trang web trong một số dịch vụ của trang web.

 


 

Liên kết

Trang web này chứa các liên kết đến các trang web khác. Xin được lưu ý rằng Sơn Hà không chịu trách nhiệm về tính bảo mật của các trang web khác. Chúng tôi khuyến khích người sử dụng dịch vụ nhận thức được việc họ thoát khỏi trang web của chúng tôi và đọc những điều khoản về bảo mật của mỗi trang web mà họ truy cập nhằm thu thập thông tin cá nhân. Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập bởi trang web này.

 


 

Miễn trách đối với hành động của các bên thứ ba

Mặc dù Sơn Hà sẽ sử dụng tất cả các nỗ lực hợp lý để bảo vệ tính bảo mật của các thông tin cá nhân thu thập phù hợp với chính sách bảo mật của Công ty, tuy vậy, việc truyền dữ liệu bằng các phương tiện của Internet không thể được thực hiện một cách tuyệt đối được bảo mật. Sơn Hà sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tiết lộ thông tin do lỗi trong truyền dẫn, đối với bất kỳ hành vi trái phép của các bên thứ ba, hoặc thông qua việc sử dụng các cookie của bên thứ ba bao gồm cả những nhà quảng cáo khi bạn xem hoặc nhấp vào quảng cáo của họ.

 


 

Liên hệ